Kullanım Şartları

 Kullanıcı Sözleşmesi

 

1.Taraflar
1.1 www.superyardimcim.com (site anılacak) ismiyle faaliyette bulunan Site tarafından yönetilmektedir.
1.2 Üye işbu Üye Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (üye alınacak) Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.3 Üye, Ayrıca Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.4 İşbu Koşullar kapsamında Superyardimcim ve Üyeler ayrı ayrı "Taraf" birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır. 
 

2. Tanımlar
2.1 Site: www.superyardimcim.com adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini,
2.2 Üye: Site'de yer alan üyelik formunu doldurmuş, "Kullanım Koşulları ve Gizlilik Koşullarını okudum, kabul ediyorum." ifadesiyle işbu Koşullar'daki tüm hüküm ve şartları kabul etmiş, onaylamış ve kayıt işlemini tamamlamış kişiyi ifade eder.
2.3 Üye Profili: Üye tarafından doldurulan, "üyelik bilgileri", "ilan "başlıklarından ve Üye tarafından eklenen fotoğraf(lar)dan oluşan, diğer Üye'ler tarafından görüntülenebilen Üye'ye özel tanıtım sayfasını içerir.

3. Koşullar'ın Konusu
3.1Site'de sunulan hizmetlerin kullanma şartlarının ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini içerir ve sitede yayınlanır. Üye, koşulları kabul eder ve konuyla ilgili belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul eder.
 

4.  Üyelik Süreçlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler
4.1 Superyardimcim, Site'ye üye olmak isteyen kişilerin üyelik başvuruları için bir form doldurmalarını talep eder. Superyardimcim tarafından talep edilen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesinden sonra üyelik başvurusu değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonrası başvuru sahibi üyelik haklarına sahip olur. Fakat bazı durumlarda üyelik talebi hiçbir gerekçe göstermeden reddedilebilir. Ayrıca bir üye birden fazla profil oluşturamaz.
4.2 Siteye üye olmak isteyenlerin gerçek kişi olması gerekir. Bunun dışında kişi daha önceden bir üyeliğe sahipse, bu üyeliğin Site'deki koşul ve kuralların ihlali sonucu silinmemiş olması şartı vardır. Üye olmak isteyen kişi Site kullanımı ve Site'ye ilişkin her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul eder. Belirlenen şartları taşımayan kişiler, üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar bile, Üye sıfatını ve üyelik haklarını kazanamazlar.
4.3 Oluşturulan üye profili, superyardimcim.com tarafından onaylandıktan sonra Site'de görüntülenir. Ancak üye profilinin superyardimcim.com tarafından onaylanması, profilde bulunan bilgilerin doğruluğu, gerçekliği ve hukuka uygunluğu ile ilgili herhangi bir garanti vermez.
4.4. Üye, Superyardimcim'ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye'ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. Üye, Site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajların sayılanlarla sınırlı olmaksızın karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz yahut başka bir üyenin tacizini savunma gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici, kişilik haklarını veya özel hayatı ihlal edici nitelikte olmayacağını ve hukuka ve ahlaka aykırı beyan ve teklifler içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin bu taahhüdüne aykırı davrandığına ilişkin superyardimcim.com tarafından bir şüphe oluşması halinde Üye'nin özel mesajları otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Üyeler, anılan kapsamda özel mesajlarının taranmasına muvafakat ettiklerini, bu sebeple hiçbir hak ihlali iddiasında bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde şikayet edilen Üye'nin profili superyardimcim.com tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir, üyeliği askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir
4.6. Site, işbu Koşullar'da belirtilen durumlarda Üyeler'in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, silme ve üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Site bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Sitenin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmelerini yerine getirmek zorundadırlar. Site tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Site tarafından yapılabilir. Site tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler'in kendilerine aittir.
4.7. Üye, Site aracılığıyla diğer Üyeler ile yaptığı özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Site'de gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer Üyeler'e reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceği, diğer Üyeler'i bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini; aksi takdirde mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini ya da üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. Superyardimcim, sadece sitede bir veritabanı oluşturarak kişilerin birbirlerini ulaşmasını sağlar. Üyelerin anlaşmaların devamında alınacak hizmetlerle ilgili hiçbir yükümlülük ve kefilliği yoktur, ve bir çalışanın yasal çalışması için gereken işlemler Üye sorumluluğundadır.
4.9. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, web adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz. Superyardimcim.com'in Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler'in üyeliklerini iptal etme veya kişisel iletişim bilgileri kaldırılabilir, Üye profilinde bulunan bilgiler, Site'nin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir. Üye bu bilgilerin görüntülenmemesi talep edilemez.
 

5. Taraflar'ın Diğer Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Üye, Site'nin kullanımına imkan veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye, kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımını superyardimcim.com'e bildirmekle yükümlüdür. Üye'ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her türlü işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve bu konuyla ilgili zararın sorumluluğu tamamen Üye'ye aittir.
5.2. Üye, kendi hesabına ait profil ve profil bilgilerini hiçbir koşulda başka bir üyeye devredemez. Üye profili üçücü kişilerce kullanılamaz, kullanımına ait şüphe olduğunda veya kullanımı tespit edildiğinde Site, üyeliği askıya alabilir ve sonlandırabilir.
5.3. Üye, üyelik hesabında başka birine ait veya kimliği ve kişisel bilgileri ile ilgili aldatıcı, yanıltıcı bilgilere yer veremez. Site aracılığıyla yürütmüş olduğu yazışmalar ve siteye yüklediği içerik ve bilgilerin hukuka uygun olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğini kabul eder. Ayrıca Üye, Site içerisinde başka firma ve üçüncü kişilere ait kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
5.4. Site'nin kullanımından doğan ve Site'ye Üye tarafından eklenen içeriklere ve mesajlara ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. Superyardimcim.com, Üye'nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.5. Üye, Site'de gerçekleştireceği tüm işlemlerde ve Site'ye yüklediği her türlü içerikte Koşullar ve ekleri ile Site'de zaman zaman yayınlanabilecek şartlara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site'nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Üye ayrıca, Site'ye eklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Site'yi veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.
5.6. Site'de bulunan yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler vs. içerik ile bunların işlenmesi ile oluşturulacak veritabanları üzerindeki haklar veya bu hakları kullanma yetkisi superyardimcim.com'a aittir. Site'nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site'den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler'in Site'nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site'ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler'in Site'den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site'ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site'de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içerikler ile mesajlara yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, superyardimcim.com ve diğer Üyeler'e zarar verebilecek eylemlerde bulunması, superyardimcim.com sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Site'de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal, superyardimcim.com'in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz.
5.7. Superyardimcim.com'in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site'yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır. Üye, güncel koşullara yayımı takiben bir haftalık süre içinde yazılı olarak itiraz etmediği veya bu süre içerisinde hizmetleri kullanmaya devam ettiği takdirde değişiklikleri kabul ettiği varsayılır. Üye, yapılan değişikliğe itiraz ederse standart üyeliği derhal süreli veya süresiz olarak iptal etmek hakkına sahiptir. Bu madde kapsamına girmeyen her türlü itirazın superyardimcim.com'a yazılı olarak yapılması zorunludur. Yazılı olarak yapılmayan hiçbir başvuru, itiraz, vb. superyardimcim.com tarafından dikkate alınmayacaktır. Üye, ilgili itirazını yazılı olarak yapmaması durumunda her ne koşulda olursa olsun, superyardimcim.com'e karşı hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. Üye bilgilerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, superyardimcim.com Üye bilgilerini işbu Koşullar ve Gizlilik Koşulları'nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz
5.9 Üye Site'de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site'ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

7. Superyardimcim’ın Hak ve  Yükümlülükleri
7.1 Superyardimcim, Siteler'de sunulan Hizmetler'i ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. Bunun yanında Üyeler'in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını da saklı tutmaktadır. Superyardimcim bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Superyardimcim'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri hızlı olarak yerine getirmek zorundadırlar. Superyardimcim tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Superyardimcim tarafından yapılabilir. Superyardimcim tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler'in kendilerine aittir.
7.2 Superyardimcim, Siteler'de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
7.3 Superyardimcim, teknik sorunlardan nedeniyle Siteler'in yayınlarında oluşabilecek kesintilerden dolayı Üye'nin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.
7.4 Superyardimcim, Siteler içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Superyardimcim tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Superyardimcim tarafından ilgili Hizmetler'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur ve yürürlüğe girer.
7.5 Superyardimcim, dilediği zaman, Siteler'de bildirmek suretiyle, Hizmetler'i ücretli yapabilir.
 Siteler'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler'den değişiklikten önce faydalanan Üyeler'e de yeni koşullar uygulanacaktır.
 

8. Sözleşmenin Feshi
İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup; Üye'nin üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Superyardimcim, Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebebiyle Superyardimcim 'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
 

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1 superyardimcim.com, Üye tarafından Site'ye girilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. superyardimcim.com, ağır kusuru bulunan haller dışında, işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. superyardimcim.com, Internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde verilerin korunmasının halihazırdaki teknik gelişime gore kapsamlı tarzda garanti edilemeyeceğine ve veri nakli ile korunmasında çeşitli risklerin olabileceğine açıkça Üye'nin dikkatini çekmektedir. Üye internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2 Üye, Site'de paylaştığı her türlü içerikten; Site ve Site'de sunulan hizmetleri işbu Koşullar ve Site'nin ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun kullanmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve hak ihlalinden münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere yahut işbu Koşullar'ı ihlal etmesi ya da Site'nin kullanım amaçlarına aşan fiillerine ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye'ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, superyardimcim.com'in diğer üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve içerikler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Üye'ye ait içeriklerin üçüncü kişiler tarafından Site'de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu içeriklerden, Üye'nin haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlalinden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı superyardimcim.com'in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
9.3 Superyardimcim.com'in Üyeler için Site kuralları dahilinde bir veritabanı oluşturduğunu, fakat üyelik süresi dahilinde başarılı bir işi veya yardimciyi bulmayı garanti garanti ve taahhüt etmez.
9.4 Superyardimcim.com, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, Site'nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site, Site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda superyardimcim.com'in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Superyardimcim.com, işbu Koşullar kapsamında, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
9.5 Üye, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda superyardimcim.com'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
9.6 Üye, superyardimcim.com'in Site'ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site'den yahut Site'ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve superyardimcim.com'in yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.
 

10. Mücbir Sebepler
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Koşullar hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.
 

11. Yürürlük
İşbu Koşullar ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ile Site içinde bildirilen tüm Koşullar Üye tarafından Koşullar'ın okunup kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.
 

12. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar'ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 

13. Bilgilendirme ve Duyurular
 superyardimcim.com'ten üyelere yapılan duyurular, ekranda bulunan bölümlerden giriş yapıldıktan sonra ya da e-posta yoluyla yapılır. Üyelerin superyardimcim.com'e yapacakları bildirimler e mail yoluyla yapmalılar.
 

14. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Superyardimcim, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Siteler'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyeler'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.